• Rotavdrag

    Publicerad 2011-02-03

    Utnyttja ROT-avdraget och sänk arbetskostnaden. Du har möjlighet att få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. LK Byggtjänst har de förutsättningar som krävs för att du ska få en skattereduktion.

    Syftet med rotavdraget är att du ska få arbetet utfört av någon med rätt kompentens. Det ger dig trygghet. Du kan vara säker på att badrummet har fått en korrekt fuktspärr, att elen uppfyller svenska normer och att vattnet inte rinner in när det regnar.

    Läs mer fakta på Skatteverkets hemsida.

Nyhetsrubriker